Einat
כריכים טריים
כריכי שמיניות
כריכי משולשים
מגשי אירוח וסלטים
מוצרי מאפה
מאפים אישיים
לחמניות
קרוטונים וחטיפים
פירורי לחם
מארזי תיירות
מעדני פירות
מוזלי
שירותי הפצה

הבטחת איכות

חברת עינת תעשיות מזון מעמידה את נושא הבטחת האיכות בראש סדר העדיפויות שלה.

החברה משקיעה מאמצים רבים בשמירה על רמות איכות מהגבוהות, הקפדניות והמחמירות בעולם התואמות את הסטנדרטים הבינלאומיים.

כמו כן, אנו מחויבים לעמידה בדרישות חוק בארץ ובארצות היעד אליהם אנו מייצאים את מוצרינו ולעמידה בתקנים אליהם התחייבנו.

ISO9001:2015

הינו תקן המגדיר את הדרישות למערכת ניהול איכות בהן הארגון צריך לעמוד. הארגון צריך להוכיח את יכולתו לספק מוצרים העומדים בדרישות לקוח ודרישות תחיקתיות ישימות. שביעות רצון לקוח והשתפרות מתמדת גם הם חלק מאבני היסוד בתקן ISO 9001 .

בבסיס תקן ISO 9001 שמונה עקרונות של ניהול איכות היכולים לשמש את ההנהלה להובלת הארגון לשיפור מתמיד:התמקדות בלקוח, מנהיגות, מעורבות עובדים, גישה תהליכית, גישה מערכתית לניהול, קבלת החלטות, שיפור מתמיד, תועלת הדדית ביחסים עם הספקים.

 ISO22000:2005
הינו תקן ניהולי וכולל דרישות ניהוליות ותפעוליות מקיפות בכדי להבטיח את בטיחות מוצרי המזון.
התקן דן במחויבות ומעורבות ההנהלה הבכירה, תכנון, צוות בטיחות המזון, תכניות קדםליצור מזון בטוח, זיהוי וניתוח גורמי סיכון (על פי המתודולוגיה המוכרת של HACCP) וקביעת אמצעי מנע יעילים למניעת גורמי הסיכון (המסווגים כ- CCP's או OPRP’s ). בנוסף התקן דן בתקשורת פנים ארגונית ותקשורת חיצונית אינטראקטיבית עם גורמים בשרשרת המזון, תיקוף, אימות ושיפור מתמיד.

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points

היא גישה שיטתית המבוססת על שבעה עקרונות מרכזיים לבקרת בטיחות מזון.
גישה זו באה לנתח, לזהות ולאפיין את כל הסיכונים אשר עלולים להתרחש בכל אחד משלבי ייצור המזון. השיטה מגדירה היכן להניח בקרות "בנקודות הסיכון" כדי למנוע אפשרות של זיהומים כימיים ביולוגים ופיזיים החל משלבים מאוד מוקדמים בתהליך ועד המוצר הסופי שמגיע לצרכן.

BRC - British Retail Consortium

התקן נכתב על מנת למלא אחר דרישות החוק לבטיחות מזון בבריטניה UK Food Safety Act 1990
איגוד הרשתות הקמעונאיות באנגליה ה- BRC- British Retail Consortium פרסם מפרט דרישות לארגונים המייצריםמוצרים עבור רשתות השיווק על מנת, להבטיח כי ימנעו כשלים עוד בשלבי הפיתוח, היצור, ההפצה,הפרסום והמכירות של מוצרי מזון.

במהלך השנים אימצו את התקן גם רשתות שיווק מחוץ לאירופה וחלק מתעשיית המזון בעולם.

GMP- "תנאי ייצור נאותים"

Good Manufacturing Procedures

תקן זה, הניתן ע"י משרד הבריאות הישראלי, מעיד על עמידה בדרישות התקינה של משרד הבריאות בדבר תנאי ייצור נאותים. אישור זה ניתן כהוכחה לעמידה במספר תנאים ברמה ובסטנדרטים בינלאומיים.

תקנים אורגניים (PPIS, NOP)

ייצור אורגני הינו תפיסת עולם שונה מהמקובל בחקלאות ובתעשייה ה"רגילים". הרעיון המרכזי העומד בבסיסה של תפיסת עולם זו היא ייצור מזון בהרמוניה עם הסביבה – ובעצם, חזרה לטבע, כלומר ייצור לפי כללים מאד ברורים ללא שימוש בכימיקלים (חומרי הדברה ודשנים, עם פגיעה מינימאלית ככל הניתן בסביבה ותוך שמירה מוקפדת על הפרדה מלאה בין ייצור אורגני ו"רגיל").


  מפת האתר צור קשר מגשי ירקות למשרד מגשי פירות  
 מסחר אלקטרוני | חווית משתמש | פיתוח אתרים Signed by